Modernizacja aplikacji internetowych do platformy Microsoft Azure

Modernizacja aplikacji internetowych do platformy Microsoft Azure

Jesteśmy partnerem Microsoft Gold i pomagamy w pełni wykorzystać potencjał uruchamiania i migrowania aplikacji do Microsoft Azure

NASZE PROJEKTY

ENSO

Enso to wielokrotnie nagradzany interaktywny język programowania z podwójną reprezentacją wizualną i tekstową. Jest to również narzędzie, które obejmuje cały stos, począwszy od wizualizacji wysokiego poziomu i komunikacji po najdrobniejsze szczegóły backendowe wspierające programowanie i oliczenia. Całość środowiska uruchomieniowego dla środowiska znajduje się w izolowanym, stworzonym specjalnie dla programisty kontenerze.
Firma New Bytes Order stojąca za rozwojem języka Enso zgłosiła się do Protopii w celu uzyskania wsparcia w zakresie opracowaia docelowej architektury chmurowej rozwiązania oraz przeprowadzania audytu bezpieczeństwa. Największym wyzwaniem okazało się zapewnienie najwyżej możliwej izolacji pomiędzy środowiskami uruchamianymi przez różnych klientów, jak też sprostanie wysokim wymaganiom wydajnościowym dla kontenerów (setki instancji z dużą mocą obliczeniową, powoływane środowisk na żądanie klienta w krótkim czasie wraz z całym skonfigurowanym stosem narzędziowym i danymi).

Faza pierwsza - analiza i trzy rekomendacje architektury

Pierwszym krokiem była analiza postawionych wymagań i dokładne przedstawienie trzech potencjalnych architektur, które wstępnie zostały zarysowane podczas spotkania. Wynikowo powstało pięć różnych koncepcji, w tym trzy kompleksowo przeanalizowane i zweryfikowane pod katem wymagań.

Faza druga - implementacja wybranej architektury

Protopia wykonała pełne wdrożenie architektury w oparciu o Microsoft Azure i automatyzację na Github Actions. W ramach realizacji powstał projekt chmurowy Enso Cloud, portal zabezpieczony usługą Azure AD B2C, do ktorego mogą logować się i rejestrować klienci. Z poziomu portalu klienci mają możliwość tworzenia i usuwania środiska, jak też na żądanie mogą je usypiać i wybudzać na czas pracy. Całość rozwiązania została solidnie zabezpieczona przy użyciu między innymi izolowanych ACI, technologii Private Link oddzielającej warstwę danych od dostępu z zewnątrz, jak też Azure Frontdoor z włączonym WAFem (Web Application Firewall) i regułami filtrowania adresów IP.

Podsumowanie

Współpraca New Byte Order z Protopią pozwoliła pracownikom skupić się na rozwoju swoich środwisk dla języka Enso i jednocześnie przy wsparciu zewnętrznych ekspertów zbudować bezpieczne i skalowalne rozwiązanie dla swojej plataformy SaaS bez wstępnej wiedzy na temat Microsoft Azure.

Sterylis

Sterylis rozwiązuje jeden z najpilniejszych obecnych problemów - sterylizację miejsc publicznych. Firma buduje automatycznie zarządzane urządzenia do ciągłej i pełnej sterylizacji miejsc publicznych i powierzchni prywatnych. Wykorzystuje możliwości Azure w obszarze IoT budując system do zarządzania i raportowania dla całego swojego rozwiązania.Startując z projektem Sterylis szukało platformy która będzie: skalowała się wraz z wymaganiami,pozwalała łatwo i szybko wytwarzać rozwiązania,oferowała rozwiązania pozwalające na przyszłościowy rozwój oferty.
Protopia wspierała Sterylis w poznaniu oferty Azure i wyborze rozwiązania, które najlepiej będzie spełniało wymagania biznesowe. Rozwiązanie zostało operte o Azure Iot Hub, Azure Functions, Event Hub, App Services i GitHub Actions."Protopia pomogła Sterylis zrozumieć usługi IoT w Azure. W trakcie naszej współpracy nad Sterylis zbudowaliśmy rozwiązanie, które będzie skalowało się z wymaganiami klienta." dodaje Szymon Warda, Technology Advisor w Protopia.

Szybkie iterowanie zmian

Dzięki narzędziom w Azure byliśmy w stanie stworzyć rozwiązanie, które będzie spełniało wszystkie wymagania zarówno w początkowej fazie rozwoju, jak i po przeskalowaniu do setek tysięcy urządzeń.Wykorzystanie GitHub Actions pozwoliło bezproblemowo wdrożyć podejście GitOps dla wszystkich środowisk. Tym samym przyspieszając proces wytwórczy, jak i wprowadzając automatyczne zarządzanie środowiskami Azure.