APIM dla architektów

Odbiorcy: Developer, Architekt, DevOps, Senior developer

Poziom:

Średniozaawansowany

Kategoria:

Azure

API

Forma: 10% wiedzy, 90% praktycznego warsztatu

Opis szkolenia

W erze transformacji cyfrowej, kluczowym elementem jest efektywne zarządzanie i publikowanie API.Szkolenie "APIM dla Architektów" koncentruje się na wykorzystaniu Azure API Management (APIM)jako narzędzia umożliwiającego zabezpieczanie, dokumentowanie, katalogowanie oraz monitorowanieAPI.

Dedykowane dla architektów i menedżerów IT, szkolenie oferuje kompleksowe spojrzenie nawdrożenie i zarządzanie Enterprise API Gateway w Azure. Prowadzone przez doświadczonychpraktyków, szkolenie obejmuje tematy od wdrożenia i konfiguracji API, po utrzymanie, monitorowaniei monetyzację.

Najważniejsze Zagadnienia:

 • Wprowadzenie do Azure API Management: Zrozumienie roli i możliwości APIM wtransformacji cyfrowej.
 • Zabezpieczenie i Publikacja API: Nauka o zabezpieczaniu i publikowaniu API w modelachB2B i B2C.
 • Dokumentacja i Katalogowanie API: Metody efektywnej dokumentacji i katalogowania API.
 • Monitorowanie i Utrzymanie API: Techniki monitorowania i utrzymania API, zapewniająceich ciągłą efektywność.
 • Monetyzacja API: Wprowadzenie do monetyzacji API, w tym różne modele i strategie.
 • Praktyczne Wdrożenie APIM: Nauka o praktycznych aspektach wdrożenia APIM, zwykorzystaniem case studies.
 • Współpraca z Grupą Produktową Microsoft: Wgląd w współpracę z grupą produktowąMicrosoft i wpływ na rozwój APIM.

Program szkolenia

Start, przywitanie, etc (15 min)

APIM Core (540 min)

Ten moduł skupia się na usłudze API Management (APIM) w Azure, zapewniając szczegółowe wprowadzenie do zarządzania API i bramy API.

Uczestnicy dowiedzą się o różnych typach usługi APIM, w tym o Serverless, Basic, Enterprise i Self-Hosted, oraz zrozumieją ich funkcje i wpływ na cenę.

Moduł obejmuje także integrację APIM z sieciami prywatnymi i prywatnymi centrami danych, definiowanie i publikowanie produktów API, zarządzanie wersjami API, monitorowanie i utrzymanie APIM, a także aspekty związane z monetyzacją API.

Główne zagadnienia:

Wprowadzenie do API Management:

 • Czym jest brama API?
 • Typu usługi API Management (Serverless, Basic, Enterprise, Self-Hosted), rozróżnienie poszczególnych funkcji i wpływ na cenę.
 • Integracja usługi z sieciami prywatnymi, z prywatnymi centrami danych.
 • Wdrożenie instancji usługi.

Definiowanie i publikowanie produktów API:

 • Definiowanie produktów.
 • Zarządzanie uprawnieniami dla produktów.
 • Konfiguracja i dostosowywanie portalu dla deweloperów (zewnętrznych klientów korzystających z API).
 • Integracja i konfiguracja źródeł tożsamości dla deweloperów.

Konfiguracja API:

 • Ręczne tworzenie definicji API w oparciu o Portal Azure.
 • Importowanie i konfiguracja API w oparciu o istniejące definicje OpenAPI, Swagger czy WSDL.
 • Omówienie poszczególnych elementów konfiguracji.

Używanie wyrażeń i polityk dla API:

 • Hierarchia wyrażeń (globalne, produktowe, dla API, dla metod API).
 • Wprowadzenie do semantyki wyrażeń w API Management.
 • Omówienie metod edycji, w tym dostępnych narzędzi zewnętrznych.
 • Warsztaty wykorzystania przykładowych polityk dla API (caching, transformacje xml/json, modyfikacja i weryfikacja nagłówków, wyrażenia warunkowe, obsługa błędów, orkiestracja, mokowanie API).
 • Debugowanie i śledzenie wyrażeń.
 • Użycie słowników z wartościami konfiguracyjnymi dla wielu API.

Zarządzanie wersjami API i rewizjami:

 • Sposoby wersjonowania API oraz ich cechy.
 • Zarządzanie wersjami w oparciu o API Management.
 • Tworzenie rewizji (małych zmian) w API i użycie tego mechanizmu w testach A/B lub próbnych wdrożeniach.

Monitorowanie i utrzymanie API Management:

 • Monitorowanie API management.
 • Zbieranie logów dotyczących użycia usług, selektywne podwyższanie poziomu logowania dla wybranych usług (w tym zbieranie adresów IP i zawartości żądań i odpowiedzi).
 • Korelowanie i wyszukiwanie logów.
 • Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych konfiguracji API Management.
 • Wstęp do metod automatyzacji konfiguracji w API Management.

Monetyzacja i rozliczanie użycia dla API:

 • Omówienie aspektów monetyzacji w API w tym modelu „za użycie”, lub modelu subskrypcyjnego.
 • Metody integracji zewnętrznej tożsamości deweloperów i zbierania dodatkowych informacji (np. nazwa firmy, NIP, numer karty kredytowej).
 • Omówienie integracji z zewnętrznymi bramkami płatniczymi i systemami do fakturowania.

APIM Hybrid deployment (90 min)

Ten moduł skupia się na architekturze hybrydowej Azure API Management (APIM), wyjaśniając szczegóły i najlepsze praktyki związane z wdrożeniem i konfiguracją self-hosted gateway.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zalet i zastosowań bramy self-hosted w środowisku hybrydowym, nauczą się jej konfigurować i dowiedzą się, jak monitorować jej działanie oraz zarządzać logami i tracingiem.

Moduł ten jest idealny dla osób chcących zrozumieć, jak zarządzać, monitorować i optymalizować APIM w środowisku hybrydowym.

Główne Zagadnienia:

 • Architektura Hybrydowa APIM: Zrozumienie zalet i zasad działania hybrydowej architektury APIM.
 • Wdrożenie Self-Hosted Gateway: Krok po kroku przez proces wdrożenia bramy self-hosted.
 • Konfiguracja Self-Hosted Gateway: Jak skonfigurować i zarządzać bramą self-hosted, w tym typowe scenariusze jej wykorzystania.
 • Monitorowanie i Logi: Techniki monitorowania działania bramy, zarządzania logami i tracingiem, aby zapewnić optymalne działanie i bezpieczeństwo.

APIM DevOps (120 min)

Ten moduł koncentruje się na zastosowaniu praktyk DevOps w kontekście Azure API Management(APIM), ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie szablonów Infrastruktury jako Kod (IaC),automatyzacji wdrożeń i podejścia GitOps.Uczestnicy modułu nauczą się, jak efektywnie wdrożyć APIM przy użyciu IaC, zarządzać zawartościąPortalu Developera oraz stosować podejście GitOps do zarządzania API i politykami w APIM.Moduł ten jest idealny dla osób poszukujących efektywnych metod automatyzacji i zarządzaniacyklem życia API w środowisku APIM.

Główne Zagadnienia:

 • Szablony IaC do Wdrożenia APIM: Nauka wykorzystania szablonów IaC, w tym omówienietypowych komponentów APIM.
 • Automatyzacja Wdrożenia Portalu Developera: Techniki automatyzacji wdrożenia iprzenoszenia zawartości portalu dla deweloperów.
 • Podejście GitOps dla API i Polityk w APIM: Implementacja metodologii GitOps dlazarządzania zmianami w API i politykach APIM, w tym praktyczne wykorzystanie repozytoriówGit.
 • Aktualizacje i podniesienia wersji
 • Monitorowanie AKS
 • Azure Policy, Defender for Cloud w AKS
 • Koncepcje sieciowe w Azure AKS
 • Przegląd sterowników sieciowych i sieci wirtualne Azure
 • Load Balancer
 • Klaster prywatny i Azure Firewall
 • Polityki sieciowe (segmentacja ruchu)
 • Ingress i Azure App Gateway/WAF
 • Sesja Q&A

Zakończenie, ankieta, etc (15 min)

Rozwiń

Opinie

Profesjonalnie prowadzone szkolenie, pokazujące nie tylko jak zrobić ale i dlaczego/jak nie robić.

Ogólnie szkolenie bardzo fajne, idąc myślałem, że będzie to jedno z tych nudnych, w których robię już setny raz to samo, ale jednak się myliłem.

Kompetencja, zaangażowanie, dobry dobór i przygotowanie ćwiczeń praktycznych.

Znakomity poziom wiedzy z danego obszaru, oparty na praktyce. Przykłady z życia pokazują, że trener stosował w projektach to o czym naucza.

Nie spotkałem wcześniej bardziej entuzjastycznego trenera i kogokolwiek w naszej branży. Tak trzymać :)

Ciekawe, tego się spodziewałem. Mało suchej teorii, dużo praktycznych ćwiczeń to znakomity pomysł.

 • Odbiorcy:
  Developer, Architekt, DevOps, Senior developer
 • Poziom:
  Średniozaawansowany
 • Kategoria:

  Azure

  API

 • Forma:
  10% wiedzy, 90% praktycznego warsztatu
 • Czas trwania:
  2 dni
 • Miejsce szkolenia: