Docker i Kubernetes dla developerów

Odbiorcy: Developer, Junior Developer, Senior Developer, DevOps, Architekt

Poziom:

Średniozaawansowany

Kategoria:

Docker

Kubernetes

Forma: 10% wiedzy, 90% praktycznego warsztatu

Opis szkolenia

To kompleksowe szkolenie oferuje dogłębne spojrzenie na Docker i Kubernetes, dając solidne podstawy oraz praktyczną wiedzę niezbędną każdemu deweloperowi.

Zaczynając od podstaw Dockera, uczestnicy nauczą się, jak tworzyć i używać dockerfile'ów, zarządzać wolumenami i sieciami oraz debugować obrazy Docker.

Następnie przechodzimy do Kubernetes, gdzie skupiamy się na kluczowych aspektach niezbędnych do uruchomienia i efektywnego zarządzania aplikacjami. Szkolenie kończy się wprowadzeniem do Helm i Kustomize, narzędzi do zarządzania złożonymi systemami w Kubernetes.

Najważniejsze Zagadnienia:

 • Podstawy Dockera: Zrozumienie podstaw Dockera, w tym tworzenia i wykorzystania dockerfile'ów.
 • Zarządzanie Wolumenami i Sieciami: Nauka zarządzania zasobami i sieciami w Docker.
 • Debugowanie Obrazów Docker: Techniki debugowania kontenerów Docker.
 • Podstawy Kubernetes: Wprowadzenie do Kubernetes, skupiające się na uruchamianiu i zarządzaniu aplikacjami.
 • Orkiestracja w Kubernetes: Zrozumienie, jak Kubernetes orkiestruje kontenerami.
 • Helm i Kustomize: Wprowadzenie do zarządzania złożonymi instalacjami w Kubernetes za pomocą Helm i Kustomize.

Program szkolenia

Start, przywitanie, etc (15 min)

Docker i docker-compose (390 min)

Ten moduł skupia się na konteneryzacji, która stała się standardem w dostarczaniu aplikacji, i koncentruje się na Docker oraz Docker-compose.

Uczestnicy modułu dowiedzą się, jak pełniej wykorzystać możliwości tych narzędzi, co pozwoli na oszczędność czasu i maksymalizację efektywności. Moduł t

en oferuje kompleksowe spojrzenie na działanie, architekturę, historię oraz praktyczne aspekty stosowania Dockera i Docker-compose.

Główne Zagadnienia:

 • Działanie i Architektura: Zrozumienie podstawowych zasad działania i architektury Dockera.
 • Historia: Przegląd historyczny, ukazujący ewolucję konteneryzacji i wpływ Dockera na przemysł IT.
 • Uruchomienie Aplikacji - docker run: Praktyczne zastosowanie polecenia docker run do uruchamiania kontenerów.
 • Sieci: Nauka zarządzania sieciami w kontekście kontenerów Dockera.
 • Volumeny: Wykorzystanie wolumenów do zarządzania danymi w kontenerach.
 • Tworzenie Pliku Dockerfile i Wieloetapowe Pliki Dockerfile: Techniki tworzenia efektywnych i zoptymalizowanych Dockerfiles.
 • Uruchamianie Wielu Kontenerów - docker-compose: Nauka wykorzystania docker-compose do zarządzania wielokontenerowymi aplikacjami.
 • Zmienne Środowiskowe: Wykorzystanie zmiennych środowiskowych w konfiguracji kontenerów.

Kubernetes (390 min)

Ten moduł zagłębia się w świat Kubernetes, który stał się kluczowym elementem w rozwiązaniach IT, oferując szerokie możliwości zarządzania, optymalizacji kosztów, skalowania i wdrażania aplikacji. Jednakże, z tą potęgą wiąże się również wymagająca krzywa nauki.

Uczestnicy modułu zdobędą dogłębną wiedzę na temat architektury i działania Kubernetes, poznając jednocześnie jego kluczowe komponenty i funkcje.

Główne Zagadnienia:

 • Zrozum Kubernetes - Architektura i Działanie: Wprowadzenie do podstawowych zasad i architektury Kubernetes.
 • Pod vs. Container: Zrozumienie różnicy i związku między Podami a Kontenerami.
 • Sieci i Serwisy: Nauka zarządzania sieciami i serwisami w Kubernetes.
 • Replica Set, Daemon Set: Zrozumienie i zastosowanie Replica Sets i Daemon Sets.
 • Deploymenty: Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania aplikacji za pomocą Deploymentów.
 • Config Mapy: Wykorzystanie Config Maps do zarządzania konfiguracją w środowisku Kubernetes.
 • Sekrety: Zarządzanie wrażliwymi danymi za pomocą Sekretów w Kubernetes.
 • Ingress i Egress: Nauka konfiguracji polityk dostępu do aplikacji (Ingress) i z aplikacji (Egress).
 • Joby: Implementacja i zarządzanie zadaniami krótkotrwałymi w Kubernetes.
 • Operatory: Zrozumienie i wykorzystanie Operatorów do automatyzacji zadań w Kubernetes.
 • Debugowanie: Techniki debugowania i rozwiązywania problemów w środowiskach Kubernetes.

Helm (180 min)

Ten moduł skupia się na Helm, narzędziu, które stało się standardem w zarządzaniu aplikacjami w Kubernetes.

Uczestnicy modułu nauczą się, jak Helm ułatwia życie programistów i administratorów systemów poprzez uproszczenie zarządzania plikami konfiguracyjnymi i reużywalnością kodu.

Moduł ten zapewni praktyczną wiedzę na temat podstaw działania Helma, instalacji gotowych pakietów, tworzenia własnych chartów oraz ich publikowania i wersjonowania.

Główne Zagadnienia:

 • Czym jest i Działanie Helm: Wprowadzenie do Helma, jego roli i znaczenia w ekosystemie Kubernetes.
 • Podstawy Helm i Instalacja Gotowych Pakietów: Nauka podstaw Helma oraz instalacji gotowych pakietów z wykorzystaniem Helm.
 • Tworzenie Własnych Chartów: Praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia i konfiguracji własnych chartów w Helm.
 • Publikowanie i Wersjonowanie: Jak publikować i wersjonować charty Helm, w tym najlepsze praktyki dotyczące zarządzania wersjami.

Kustomize (180 min)

Ten moduł skupia się na Kustomize, narzędziu służącym do dostosowywania konfiguracji Kubernetes, które ułatwia zarządzanie złożonymi manifestami.

Uczestnicy modułu nauczą się, czym jest Kustomize, jak je zainstalować oraz poznają podstawy jego działania.

Moduł ten zapewni również wiedzę na temat transformatorów, patchy, overlays, komponentów, a także generowania sekretów i konfiguracji. Ponadto, uczestnicy zaznajomią się z użyciem poleceń imperatywnych w Kustomize.

Główne Zagadnienia:

 • Wprowadzenie do Kustomize: Zrozumienie, czym jest Kustomize i jakie problemy rozwiązuje.
 • Instalacja Kustomize: Przewodnik krok po kroku jak zainstalować Kustomize.
 • Podstawy Kustomize: Nauka podstawowych koncepcji i funkcjonalności Kustomize.
 • Transformery: Wykorzystanie transformatorów do modyfikacji zasobów w Kubernetes.
 • Patche: Zastosowanie patchy do dostosowywania konfiguracji.
 • Overlays: Nauka używania overlays do zarządzania wieloma środowiskami.
 • Komponenty: Zrozumienie i stosowanie komponentów w Kustomize.
 • Generator Sekretów/Konfiguracji: Tworzenie sekretów i konfiguracji za pomocą generatorów.
 • Polecenia Imperatywne: Wykorzystanie poleceń imperatywnych do zarządzania zasobami Kubernetes.

Zakończenie, ankieta, etc (15 min)

Rozwiń

Opinie

Profesjonalnie prowadzone szkolenie, pokazujące nie tylko jak zrobić ale i dlaczego/jak nie robić.

Ogólnie szkolenie bardzo fajne, idąc myślałem, że będzie to jedno z tych nudnych, w których robię już setny raz to samo, ale jednak się myliłem.

Kompetencja, zaangażowanie, dobry dobór i przygotowanie ćwiczeń praktycznych.

Znakomity poziom wiedzy z danego obszaru, oparty na praktyce. Przykłady z życia pokazują, że trener stosował w projektach to o czym naucza.

Nie spotkałem wcześniej bardziej entuzjastycznego trenera i kogokolwiek w naszej branży. Tak trzymać :)

Ciekawe, tego się spodziewałem. Mało suchej teorii, dużo praktycznych ćwiczeń to znakomity pomysł.

 • Odbiorcy:
  Developer, Junior Developer, Senior Developer, DevOps, Architekt
 • Poziom:
  Średniozaawansowany
 • Kategoria:

  Docker

  Kubernetes

 • Forma:
  10% wiedzy, 90% praktycznego warsztatu
 • Czas trwania:
  2,5 dni
 • Miejsce szkolenia: