Kubernetes i AKS

Odbiorcy: Developer, Senior Developer, Developer Azure, DevOps, Junior Developer, Architekt

Poziom:

Średniozaawansowany

Kategoria:

AKS

Kubernetes

Forma: 10% wiedzy, 90% praktycznego warsztatu

Opis szkolenia

To szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zrozumieć podstawy Kubernetes i nauczyć się wykorzystywać go do uruchamiania aplikacji z dobrymi praktykami.

Nie obiecujemy pełnej znajomości Kubernetes w ciągu trzech dni, ale gwarantujemy solidne podstawy i praktyczne umiejętności. Druga część szkolenia poświęcona jest integracji Kubernetes z Microsoft Azure i poznaniu zarządzanego Kubernetes, czyli AKS.

Ostatni dzień szkolenia skupi się na dwóch kluczowych aspektach: wykorzystaniu Helm Charts do instalacji dużych systemów i zarządzaniu manifestami w różnych środowiskach i deploymentach za pomocą Kustomize.

Najważniejsze Zagadnienia:

 • Podstawy Kubernetes: Zrozumienie jak działa Kubernetes i jak z niego korzystać.
 • Dobre Praktyki w Kubernetes: Nauka najlepszych praktyk w zakresie uruchamiania aplikacji.
 • Integracja Kubernetes z Azure: Poznanie integracji Kubernetes z Azure i funkcjonowania AKS.
 • Zarządzany Kubernetes - AKS: Nauka korzystania z Azure Kubernetes Service.
 • Helm Charts: Tworzenie i wykorzystanie Helm Charts do instalacji złożonych systemów.
 • Kustomize: Zarządzanie manifestami Kubernetes w różnych środowiskach i deploymentach.

Program szkolenia

Start, przywitanie, etc (15 min)

Kubernetes (390 min)

Ten moduł zagłębia się w świat Kubernetes, który stał się kluczowym elementem w rozwiązaniach IT, oferując szerokie możliwości zarządzania, optymalizacji kosztów, skalowania i wdrażania aplikacji. Jednakże, z tą potęgą wiąże się również wymagająca krzywa nauki.

Uczestnicy modułu zdobędą dogłębną wiedzę na temat architektury i działania Kubernetes, poznając jednocześnie jego kluczowe komponenty i funkcje.

Główne Zagadnienia:

 • Zrozum Kubernetes - Architektura i Działanie: Wprowadzenie do podstawowych zasad i architektury Kubernetes.
 • Pod vs. Container: Zrozumienie różnicy i związku między Podami a Kontenerami.
 • Sieci i Serwisy: Nauka zarządzania sieciami i serwisami w Kubernetes.
 • Replica Set, Daemon Set: Zrozumienie i zastosowanie Replica Sets i Daemon Sets.
 • Deploymenty: Praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania aplikacji za pomocą Deploymentów.
 • Config Mapy: Wykorzystanie Config Maps do zarządzania konfiguracją w środowisku Kubernetes.
 • Sekrety: Zarządzanie wrażliwymi danymi za pomocą Sekretów w Kubernetes.
 • Ingress i Egress: Nauka konfiguracji polityk dostępu do aplikacji (Ingress) i z aplikacji (Egress).
 • Joby: Implementacja i zarządzanie zadaniami krótkotrwałymi w Kubernetes.
 • Operatory: Zrozumienie i wykorzystanie Operatorów do automatyzacji zadań w Kubernetes.
 • Debugowanie: Techniki debugowania i rozwiązywania problemów w środowiskach Kubernetes.

Azure Kubernetes Services (AKS) (360 min)

Ten moduł jest dedykowany Azure Kubernetes Services (AKS), który nie ogranicza się jedynie do przeniesienia zarządzania Kubernetes w ręce Microsoft, ale oferuje także bogate możliwości integracji z różnymi usługami Azure.

Uczestnicy modułu zdobędą wiedzę o podstawach AKS, a także nauczą się, jak wykorzystać moc integracji z usługami takimi jak Azure Container Registry, Azure Key Vault i inne.

Moduł ten zapewni praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania tożsamościami podów, automatycznego skalowania i zabezpieczania kontenerów.

Główne Zagadnienia:

 • Podstawy AKS: Wprowadzenie do Azure Kubernetes Services i jego podstawowych funkcji.
 • Integracja z Azure Container Registry: Jak integrować AKS z Azure Container Registry dla efektywnego zarządzania obrazami kontenerów.
 • Bezpieczne Sekrety z Integracją z Azure Key Vault przez ACI: Wykorzystanie Azure Key Vault do bezpiecznego przechowywania sekretów i ich integracji z AKS.
 • Zarządzanie Tożsamością Podów z Workload Identity: Implementacja Workload Identity do zarządzania tożsamościami i uprawnieniami podów w AKS.
 • Vertical Pod Autoscaler: Nauka korzystania z Vertical Pod Autoscaler do automatycznego skalowania podów.
 • Cluster Auto Scaler: Wykorzystanie Cluster Auto Scaler do automatycznego dostosowywania rozmiaru klastra.
 • Defender for Containers: Zabezpieczanie kontenerów z wykorzystaniem Defender for Containers.

Helm (180 min)

Ten moduł skupia się na Helm, narzędziu, które stało się standardem w zarządzaniu aplikacjami w Kubernetes.

Uczestnicy modułu nauczą się, jak Helm ułatwia życie programistów i administratorów systemów poprzez uproszczenie zarządzania plikami konfiguracyjnymi i reużywalnością kodu.

Moduł ten zapewni praktyczną wiedzę na temat podstaw działania Helma, instalacji gotowych pakietów, tworzenia własnych chartów oraz ich publikowania i wersjonowania.

Główne Zagadnienia:

 • Czym jest i Działanie Helm: Wprowadzenie do Helma, jego roli i znaczenia w ekosystemie Kubernetes.
 • Podstawy Helm i Instalacja Gotowych Pakietów: Nauka podstaw Helma oraz instalacji gotowych pakietów z wykorzystaniem Helm.
 • Tworzenie Własnych Chartów: Praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia i konfiguracji własnych chartów w Helm.
 • Publikowanie i Wersjonowanie: Jak publikować i wersjonować charty Helm, w tym najlepsze praktyki dotyczące zarządzania wersjami.

Kustomize (180 min)

Ten moduł skupia się na Kustomize, narzędziu służącym do dostosowywania konfiguracji Kubernetes, które ułatwia zarządzanie złożonymi manifestami.

Uczestnicy modułu nauczą się, czym jest Kustomize, jak je zainstalować oraz poznają podstawy jego działania.

Moduł ten zapewni również wiedzę na temat transformatorów, patchy, overlays, komponentów, a także generowania sekretów i konfiguracji. Ponadto, uczestnicy zaznajomią się z użyciem poleceń imperatywnych w Kustomize.

Główne Zagadnienia:

 • Wprowadzenie do Kustomize: Zrozumienie, czym jest Kustomize i jakie problemy rozwiązuje.
 • Instalacja Kustomize: Przewodnik krok po kroku jak zainstalować Kustomize.
 • Podstawy Kustomize: Nauka podstawowych koncepcji i funkcjonalności Kustomize.
 • Transformery: Wykorzystanie transformatorów do modyfikacji zasobów w Kubernetes.
 • Patche: Zastosowanie patchy do dostosowywania konfiguracji.
 • Overlays: Nauka używania overlays do zarządzania wieloma środowiskami.
 • Komponenty: Zrozumienie i stosowanie komponentów w Kustomize.
 • Generator Sekretów/Konfiguracji: Tworzenie sekretów i konfiguracji za pomocą generatorów.
 • Polecenia Imperatywne: Wykorzystanie poleceń imperatywnych do zarządzania zasobami Kubernetes.

Zakończenie, ankieta, etc (15 min)

Rozwiń

Opinie

Profesjonalnie prowadzone szkolenie, pokazujące nie tylko jak zrobić ale i dlaczego/jak nie robić.

Ogólnie szkolenie bardzo fajne, idąc myślałem, że będzie to jedno z tych nudnych, w których robię już setny raz to samo, ale jednak się myliłem.

Kompetencja, zaangażowanie, dobry dobór i przygotowanie ćwiczeń praktycznych.

Znakomity poziom wiedzy z danego obszaru, oparty na praktyce. Przykłady z życia pokazują, że trener stosował w projektach to o czym naucza.

Nie spotkałem wcześniej bardziej entuzjastycznego trenera i kogokolwiek w naszej branży. Tak trzymać :)

Ciekawe, tego się spodziewałem. Mało suchej teorii, dużo praktycznych ćwiczeń to znakomity pomysł.

 • Odbiorcy:
  Developer, Senior Developer, Developer Azure, DevOps, Junior Developer, Architekt
 • Poziom:
  Średniozaawansowany
 • Kategoria:

  AKS

  Kubernetes

 • Forma:
  10% wiedzy, 90% praktycznego warsztatu
 • Czas trwania:
  2,5 dni
 • Miejsce szkolenia: